Lita podłoga to jest twarda lub przestrzenna podłoga. Lite podłogi są układane z mieszanek cementowo-piaskowych, metalocementowych, betonowych (pokrycia podłogowe mozaiczne, żaroodporne, kwasoodporne), asfaltowych, ksylolitowych skałodrzew, mieszanek tłuczniowych , a także z mastic PVA, naniesionych bezpośrednio na podłoże lub na twardą betonową płytę.

Lite podłogi są układane zarówno w pomieszczeniach przemysłowych jak i w budynkach mieszkalnych.

Wyrozróżniamy dwa rodzaje warstw ochronnych dla podłóg litych: monolityczne – związane  z fundamentem i stropem "pływające" - ułożone w warstwie izolacyjnej. Przed ułożeniem monolitycznej (związanej) posadzki, podłoże należy starannie oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu. Miesznkę wylewa się na powierzchnię stropu betonowego, rozprowadzając za pomocą linijki i przetaczając specjalnym wałkiem kolczastym, aby wszystkie pęcherzyki powietrza wyszli na zewnątrz. Stwardniając, warstwa ochronna mocno wiąże się z podłożem, tworząc z nim spójną całość. Posadzkę dokładnie gładzą i shpachlują wady.

Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę w pomieszczeniu. W trakcie układania niektórych rodzajów podłóg w pomieszczeniu, gdzie montują posadzkę, temperatura powietrza na poziomie podłogi powinna być nie niższa +15 °С.

Najczęściej (dotyczy budynków mieszkalnych) lita podłoga jest wykorzystana jako "robocza" wersja wdrożeniowa przed ułożeniem pokrycia zasadniczego. Po ułozeniu litych podłóg można montować dowolną posadzkę: linoleum, parkiet, płyty laminowane lub płytki ceramiczne.

Jeśli potrzebujesz litą podłogę, to nikt oprócz nas lepiej jej nie ułoży. A nasze ceny będą miłym dodatkiem.